Aanvraag Indienen

Indien u van mening bent dat uw aanvraag voldoet aan de doelstellingen van Stichting Het Gasthuis Bergh kunt u onderstaand aanvraagformulier invullen. Houdt daarbij rekening met het toevoegen van de verplichte bijlagen. Alle aanvragen worden in de periodieke vergaderingen besproken en vindt er een zorgvuldige afweging plaats.
In de regel wordt u binnen ca. 6 weken na indienen van de aanvraag van het collegebesluit op de hoogte gebracht.

  1 - Gegevens project/organisatie/vereniging/stichting

  2 - Gegevens aanvrager

  3 - Korte omschrijving van het doel en de activiteiten van de organistatie/vereniging/stichting/project

  4 - Financiering van het project

  5 - Draagvlak

  6 - Overige informatie