Verantwoording

Stichting Het Gasthuis Bergh is een stichting die het algemeen nut als doel heeft en geen winstoogmerk kent.

Stichting Het Gasthuis Bergh is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft derhalve een publicatieplicht.

Klik op het ANBI icoon voor nadere informatie over onze stichting: